English   |   日文

产品中心
梅特勒-托利多 台式密度计
  • 梅特勒-托利多 台式密度计

梅特勒-托利多 台式密度计

  • 品牌: 梅特勒托利多Mettler-Toledo
  • 型号: 密度计
  • 产地: 瑞士
分享到:
咨询电话:400-113-3003点击这里给我发消息

梅特勒台式密度计是测定液体样品密度、比重或相关参数的完美解决方案,梅特勒台式密度计可通过单元模块对密度和折光率进行组合。功能强大的SC1 SC30 自动化装置和 FillPal? 采样泵可实际处理任何样品类型、有效清洁系统、减少工作量并防止操作员直接与有毒溶剂或蒸汽直接接触。

产品

测量范围

可重复性

Limit of error

温度范围

DA -100M 密度计

 

0 ... 3 g/cm3

0.0005 g/cm3

0.001 g/cm3
0.1°C

15 ... 40 °C

DM40 / DX40(*) 密度计

 

0.0000 ... 3.0000 [g/cm3]

(S.D. n=10)0.00005 [g/cm3]

准确性 0.0001 [g/cm3]
白利糖度准确性 0.03 Brix [% w/w]
酒精度准确性 0.1 Ethanol [% v/v]
温度准确性 0.05 (10 ... 30°C) [°C]
温度准确性 0.10 (0 ... 91°C) [°C]

0.0 ... 91.0 °C

DM45 / DX45(*) 密度计

 

0.00000 ... 3.00000 [g/cm3]

(S.D. n=10) 0.000005 [g/cm3]

准确性 0.00002 [g/cm3] (0.7 … 1 g/cm3) 
准确性 0.00005 [g/cm3] (0 … 3 g/cm3) 
白利糖度准确性 0.02 Brix [% w/w] 
酒精度准确性 0.02 Ethanol [% v/v] 
温度准确性 0.02 (15 ... 20°C) [°C] 
温度准确性 0.05 (0 ... 91°C) [°C]

0.00 ... 91.00 °C

DM50 / DX50(*) 密度计

 

0.00000 ... 3.00000 [g/cm3]

(S.D. n=10) 0.000005 [g/cm3]

准确性 0.00002 [g/cm3] 
白利糖度准确性 0.006 Brix [% w/w] 
酒精度准确性 0.02 Ethanol [% v/v] 
温度准确性 0.02 (10 ... 30°C) [°C] 
温度准确性 0.05 (0 ... 91°C) [°C]

0.00 ... 91.00 °C

XML 地图 | Sitemap 地图